Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Kerteminde  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Kerteminde206,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Kerteminde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte98109
Døde122155
Fødselsoverskud-24-46
Tilflyttede823693
Fraflyttede714745
Nettotilflyttede109-52
Nettoindvandrede2971
Korrektioner-17
Befolkningstilvækst113-20
Kvinder
Levendefødte10982
Døde141147
Fødselsoverskud-32-65
Tilflyttede787622
Fraflyttede707681
Nettotilflyttede80-59
Nettoindvandrede27100
Korrektioner-11
Befolkningstilvækst74-23
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Kerteminde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt669653
Seksualforbrydelser i alt2415
Voldsforbrydelser i alt7370
Ejendomsforbrydelser i alt536527
Andre straffelovsforbrydelser i alt3641
Særlove i alt412262
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt146147
Seksualforbrydelser i alt169
Voldsforbrydelser i alt4343
Ejendomsforbrydelser i alt7073
Andre straffelovsforbrydelser i alt1722
Særlove i alt157159
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Kerteminde  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,100,9830,30
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.