Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Assens  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Assens511,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Assens  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte180172
Døde265258
Fødselsoverskud-85-86
Tilflyttede1 3201 119
Fraflyttede1 2361 206
Nettotilflyttede84-87
Nettoindvandrede103156
Korrektioner-57
Befolkningstilvækst97-10
Kvinder
Levendefødte166144
Døde238251
Fødselsoverskud-72- 107
Tilflyttede1 2171 144
Fraflyttede1 2131 221
Nettotilflyttede4-77
Nettoindvandrede77165
Korrektioner-11
Befolkningstilvækst8-18
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Assens  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 3711 221
Seksualforbrydelser i alt4223
Voldsforbrydelser i alt142140
Ejendomsforbrydelser i alt1 117993
Andre straffelovsforbrydelser i alt7065
Særlove i alt458429
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt333340
Seksualforbrydelser i alt3616
Voldsforbrydelser i alt8792
Ejendomsforbrydelser i alt174194
Andre straffelovsforbrydelser i alt3638
Særlove i alt208250
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Assens  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,100,9822,12
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.