Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Middelfart  |  Enhed: -
2019M082020M08
Middelfart2,93,7
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30862.
Areal 1. januar
Område: Middelfart  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Middelfart298,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Middelfart  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte176171
Døde203238
Fødselsoverskud-27-67
Tilflyttede1 0611 129
Fraflyttede899925
Nettotilflyttede162204
Nettoindvandrede107-44
Korrektioner-7-3
Befolkningstilvækst23590
Kvinder
Levendefødte143147
Døde228215
Fødselsoverskud-85-68
Tilflyttede1 0211 134
Fraflyttede879867
Nettotilflyttede142267
Nettoindvandrede4813
Korrektioner3-2
Befolkningstilvækst108210
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Middelfart  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt1 6741 748
Seksualforbrydelser i alt7926
Voldsforbrydelser i alt146156
Ejendomsforbrydelser i alt1 3991 506
Andre straffelovsforbrydelser i alt5060
Særlove i alt507515
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt365428
Seksualforbrydelser i alt6518
Voldsforbrydelser i alt8893
Ejendomsforbrydelser i alt177288
Andre straffelovsforbrydelser i alt3529
Særlove i alt280336
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Middelfart  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202025,800,9021,29