Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Middelfart  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Middelfart298,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Middelfart  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte212180
Døde227211
Fødselsoverskud-15-31
Tilflyttede1 2541 149
Fraflyttede1 0841 059
Nettotilflyttede17090
Nettoindvandrede64103
Korrektioner93
Befolkningstilvækst228165
Kvinder
Levendefødte198152
Døde224217
Fødselsoverskud-26-65
Tilflyttede1 2551 091
Fraflyttede1 017990
Nettotilflyttede238101
Nettoindvandrede47148
Korrektioner09
Befolkningstilvækst259193
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Middelfart  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 5631 751
Seksualforbrydelser i alt52189
Voldsforbrydelser i alt201252
Ejendomsforbrydelser i alt1 2381 245
Andre straffelovsforbrydelser i alt7265
Særlove i alt422510
Særlovgivning i øvrigt31
Sigtelser
Straffelov i alt380523
Seksualforbrydelser i alt39181
Voldsforbrydelser i alt97119
Ejendomsforbrydelser i alt211188
Andre straffelovsforbrydelser i alt3335
Særlove i alt209320
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Middelfart  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,800,9021,29
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.