Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Bornholm  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Bornholm588,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Bornholm  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte161134
Døde289308
Fødselsoverskud- 128- 174
Tilflyttede711630
Fraflyttede701601
Nettotilflyttede1029
Nettoindvandrede70129
Korrektioner-21
Befolkningstilvækst-50-15
Kvinder
Levendefødte131134
Døde271261
Fødselsoverskud- 140- 127
Tilflyttede746602
Fraflyttede667647
Nettotilflyttede79-45
Nettoindvandrede90242
Korrektioner-42
Befolkningstilvækst2572
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Bornholm  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt8651 077
Seksualforbrydelser i alt3844
Voldsforbrydelser i alt180155
Ejendomsforbrydelser i alt592811
Andre straffelovsforbrydelser i alt5567
Særlove i alt832712
Særlovgivning i øvrigt37
Sigtelser
Straffelov i alt351388
Seksualforbrydelser i alt2232
Voldsforbrydelser i alt138125
Ejendomsforbrydelser i alt147182
Andre straffelovsforbrydelser i alt4449
Særlove i alt582548
Særlovgivning i øvrigt14
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Bornholm  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,200,9334,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.