Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Vordingborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Vordingborg620,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Vordingborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte168137
Døde333352
Fødselsoverskud- 165- 215
Tilflyttede1 3751 224
Fraflyttede1 3111 267
Nettotilflyttede64-43
Nettoindvandrede249289
Korrektioner-13
Befolkningstilvækst14734
Kvinder
Levendefødte134155
Døde314321
Fødselsoverskud- 180- 166
Tilflyttede1 2761 190
Fraflyttede1 2341 181
Nettotilflyttede429
Nettoindvandrede68216
Korrektioner7-4
Befolkningstilvækst-6355
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vordingborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 6421 661
Seksualforbrydelser i alt6941
Voldsforbrydelser i alt255237
Ejendomsforbrydelser i alt1 2531 361
Andre straffelovsforbrydelser i alt6522
Særlove i alt7861 356
Særlovgivning i øvrigt41
Sigtelser
Straffelov i alt529499
Seksualforbrydelser i alt5025
Voldsforbrydelser i alt195180
Ejendomsforbrydelser i alt247279
Andre straffelovsforbrydelser i alt3715
Særlove i alt4891 112
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Vordingborg  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,701,0232,32
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.