Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Guldborgsund  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Guldborgsund900,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Guldborgsund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte260240
Døde432543
Fødselsoverskud- 172- 303
Tilflyttede1 5091 475
Fraflyttede1 4071 398
Nettotilflyttede10277
Nettoindvandrede104234
Korrektioner2911
Befolkningstilvækst6319
Kvinder
Levendefødte234215
Døde434423
Fødselsoverskud- 200- 208
Tilflyttede1 3661 203
Fraflyttede1 3171 317
Nettotilflyttede49- 114
Nettoindvandrede57221
Korrektioner133
Befolkningstilvækst-81-98
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Guldborgsund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 3232 596
Seksualforbrydelser i alt7693
Voldsforbrydelser i alt428460
Ejendomsforbrydelser i alt1 7031 958
Andre straffelovsforbrydelser i alt11685
Særlove i alt1 2271 335
Særlovgivning i øvrigt22
Sigtelser
Straffelov i alt916910
Seksualforbrydelser i alt5563
Voldsforbrydelser i alt364386
Ejendomsforbrydelser i alt403398
Andre straffelovsforbrydelser i alt9463
Særlove i alt759906
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Guldborgsund  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,801,1632,34
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.