Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Næstved  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Næstved676,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Næstved  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte399403
Døde496510
Fødselsoverskud-97- 107
Tilflyttede2 3582 234
Fraflyttede2 1182 011
Nettotilflyttede240223
Nettoindvandrede118214
Korrektioner215
Befolkningstilvækst282335
Kvinder
Levendefødte362345
Døde449418
Fødselsoverskud-87-73
Tilflyttede2 2802 086
Fraflyttede1 9871 887
Nettotilflyttede293199
Nettoindvandrede134315
Korrektioner-2-3
Befolkningstilvækst338438
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Næstved  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 7633 762
Seksualforbrydelser i alt8969
Voldsforbrydelser i alt335444
Ejendomsforbrydelser i alt2 2183 142
Andre straffelovsforbrydelser i alt121107
Særlove i alt1 4541 443
Særlovgivning i øvrigt37
Sigtelser
Straffelov i alt8671 081
Seksualforbrydelser i alt6235
Voldsforbrydelser i alt250303
Ejendomsforbrydelser i alt480675
Andre straffelovsforbrydelser i alt7568
Særlove i alt9181 041
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Næstved  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,000,9825,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.