Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Lolland  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Lolland886,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Lolland  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte134142
Døde395379
Fødselsoverskud- 261- 237
Tilflyttede992989
Fraflyttede1 030953
Nettotilflyttede-3836
Nettoindvandrede73173
Korrektioner-2-10
Befolkningstilvækst- 228-38
Kvinder
Levendefødte151112
Døde305346
Fødselsoverskud- 154- 234
Tilflyttede813815
Fraflyttede943930
Nettotilflyttede- 130- 115
Nettoindvandrede77202
Korrektioner3-1
Befolkningstilvækst- 204- 148
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lolland  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 8292 153
Seksualforbrydelser i alt5168
Voldsforbrydelser i alt289357
Ejendomsforbrydelser i alt1 4291 686
Andre straffelovsforbrydelser i alt6042
Særlove i alt3 6371 266
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt592813
Seksualforbrydelser i alt3352
Voldsforbrydelser i alt210309
Ejendomsforbrydelser i alt307423
Andre straffelovsforbrydelser i alt4229
Særlove i alt3 082844
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Lolland  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,301,2333,09
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.