Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Sorø  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Sorø308,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Sorø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte138138
Døde165182
Fødselsoverskud-27-44
Tilflyttede1 0881 139
Fraflyttede1 0841 022
Nettotilflyttede4117
Nettoindvandrede40105
Korrektioner-327
Befolkningstilvækst-15185
Kvinder
Levendefødte129131
Døde148172
Fødselsoverskud-19-41
Tilflyttede9991 109
Fraflyttede982953
Nettotilflyttede17156
Nettoindvandrede45124
Korrektioner-32
Befolkningstilvækst40241
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Sorø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt975959
Seksualforbrydelser i alt3220
Voldsforbrydelser i alt12784
Ejendomsforbrydelser i alt783824
Andre straffelovsforbrydelser i alt3331
Særlove i alt369352
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt263252
Seksualforbrydelser i alt2513
Voldsforbrydelser i alt9855
Ejendomsforbrydelser i alt119162
Andre straffelovsforbrydelser i alt2122
Særlove i alt198239
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Sorø  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,300,9525,74
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.