Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Slagelse  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Slagelse568,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Slagelse  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte390361
Døde464505
Fødselsoverskud-74- 144
Tilflyttede2 1321 963
Fraflyttede1 8981 995
Nettotilflyttede234-32
Nettoindvandrede123212
Korrektioner6-7
Befolkningstilvækst28929
Kvinder
Levendefødte361326
Døde438466
Fødselsoverskud-77- 140
Tilflyttede2 0091 771
Fraflyttede1 8011 910
Nettotilflyttede208- 139
Nettoindvandrede133286
Korrektioner161
Befolkningstilvækst2808
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Slagelse  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt3 4113 858
Seksualforbrydelser i alt90106
Voldsforbrydelser i alt464546
Ejendomsforbrydelser i alt2 7333 094
Andre straffelovsforbrydelser i alt124112
Særlove i alt1 2021 489
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt1 0961 228
Seksualforbrydelser i alt5570
Voldsforbrydelser i alt317430
Ejendomsforbrydelser i alt634647
Andre straffelovsforbrydelser i alt9081
Særlove i alt6551 100
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Slagelse  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,600,9625,30
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.