Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Ringsted  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Ringsted294,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Ringsted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte191168
Døde174163
Fødselsoverskud175
Tilflyttede1 3921 334
Fraflyttede1 2791 123
Nettotilflyttede113211
Nettoindvandrede90198
Korrektioner-21-10
Befolkningstilvækst199404
Kvinder
Levendefødte153150
Døde158158
Fødselsoverskud-5-8
Tilflyttede1 2161 214
Fraflyttede1 1421 013
Nettotilflyttede74201
Nettoindvandrede23168
Korrektioner30
Befolkningstilvækst95361
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ringsted  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 4541 441
Seksualforbrydelser i alt20756
Voldsforbrydelser i alt145244
Ejendomsforbrydelser i alt1 0621 090
Andre straffelovsforbrydelser i alt4051
Særlove i alt639654
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt423408
Seksualforbrydelser i alt19638
Voldsforbrydelser i alt64188
Ejendomsforbrydelser i alt145160
Andre straffelovsforbrydelser i alt1822
Særlove i alt391463
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Ringsted  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,100,9524,74
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.