Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Faxe  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Faxe404,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Faxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte155156
Døde210223
Fødselsoverskud-55-67
Tilflyttede1 5321 212
Fraflyttede1 3101 247
Nettotilflyttede222-35
Nettoindvandrede94181
Korrektioner-8-4
Befolkningstilvækst25375
Kvinder
Levendefødte154149
Døde173203
Fødselsoverskud-19-54
Tilflyttede1 3311 095
Fraflyttede1 1451 099
Nettotilflyttede186-4
Nettoindvandrede29163
Korrektioner-13
Befolkningstilvækst195108
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Faxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 0071 422
Seksualforbrydelser i alt3437
Voldsforbrydelser i alt118153
Ejendomsforbrydelser i alt8021 200
Andre straffelovsforbrydelser i alt5332
Særlove i alt477524
Særlovgivning i øvrigt41
Sigtelser
Straffelov i alt328574
Seksualforbrydelser i alt2527
Voldsforbrydelser i alt92125
Ejendomsforbrydelser i alt170400
Andre straffelovsforbrydelser i alt4122
Særlove i alt268347
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Faxe  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,801,0825,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.