Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Holbæk  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Holbæk577,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Holbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte355330
Døde384417
Fødselsoverskud-29-87
Tilflyttede2 4432 175
Fraflyttede2 1572 043
Nettotilflyttede286132
Nettoindvandrede164174
Korrektioner-4-15
Befolkningstilvækst417204
Kvinder
Levendefødte303307
Døde389394
Fødselsoverskud-86-87
Tilflyttede2 4902 211
Fraflyttede2 0161 970
Nettotilflyttede474241
Nettoindvandrede98273
Korrektioner-6-1
Befolkningstilvækst480426
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Holbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 3663 258
Seksualforbrydelser i alt6285
Voldsforbrydelser i alt276438
Ejendomsforbrydelser i alt1 9502 632
Andre straffelovsforbrydelser i alt78103
Særlove i alt1 2451 253
Særlovgivning i øvrigt24
Sigtelser
Straffelov i alt7831 366
Seksualforbrydelser i alt3547
Voldsforbrydelser i alt130239
Ejendomsforbrydelser i alt5751 031
Andre straffelovsforbrydelser i alt4349
Særlove i alt789884
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Holbæk  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,300,9625,09
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.