Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Odsherred  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Odsherred354,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Odsherred  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte92102
Døde262270
Fødselsoverskud- 170- 168
Tilflyttede1 2211 060
Fraflyttede1 110947
Nettotilflyttede111113
Nettoindvandrede7397
Korrektioner-18
Befolkningstilvækst1350
Kvinder
Levendefødte10190
Døde255230
Fødselsoverskud- 154- 140
Tilflyttede1 1491 046
Fraflyttede1 086961
Nettotilflyttede6385
Nettoindvandrede3392
Korrektioner39
Befolkningstilvækst-5546
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Odsherred  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 2391 786
Seksualforbrydelser i alt4247
Voldsforbrydelser i alt191247
Ejendomsforbrydelser i alt9701 434
Andre straffelovsforbrydelser i alt3658
Særlove i alt465555
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt293404
Seksualforbrydelser i alt3025
Voldsforbrydelser i alt89145
Ejendomsforbrydelser i alt156201
Andre straffelovsforbrydelser i alt1833
Særlove i alt278387
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Odsherred  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202326,300,9834,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.