Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Gribskov  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Gribskov279,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Gribskov  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte164155
Døde273282
Fødselsoverskud- 109- 127
Tilflyttede1 6581 516
Fraflyttede1 5711 397
Nettotilflyttede87119
Nettoindvandrede146105
Korrektioner-114
Befolkningstilvækst123111
Kvinder
Levendefødte142146
Døde221222
Fødselsoverskud-79-76
Tilflyttede1 6181 506
Fraflyttede1 5291 309
Nettotilflyttede89197
Nettoindvandrede38161
Korrektioner57
Befolkningstilvækst53289
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Gribskov  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 5161 907
Seksualforbrydelser i alt3251
Voldsforbrydelser i alt145205
Ejendomsforbrydelser i alt1 2681 554
Andre straffelovsforbrydelser i alt7197
Særlove i alt672781
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt304429
Seksualforbrydelser i alt1630
Voldsforbrydelser i alt86100
Ejendomsforbrydelser i alt188268
Andre straffelovsforbrydelser i alt1431
Særlove i alt338495
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Gribskov  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,400,8529,34
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.