Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Solrød  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Solrød40,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Solrød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte155122
Døde10598
Fødselsoverskud5024
Tilflyttede898814
Fraflyttede830740
Nettotilflyttede6874
Nettoindvandrede2693
Korrektioner-1-2
Befolkningstilvækst143189
Kvinder
Levendefødte136103
Døde8577
Fødselsoverskud5126
Tilflyttede914841
Fraflyttede772714
Nettotilflyttede142127
Nettoindvandrede1383
Korrektioner4-3
Befolkningstilvækst210233
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Solrød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt732923
Seksualforbrydelser i alt1315
Voldsforbrydelser i alt5587
Ejendomsforbrydelser i alt638801
Andre straffelovsforbrydelser i alt2620
Særlove i alt303265
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt117220
Seksualforbrydelser i alt97
Voldsforbrydelser i alt3169
Ejendomsforbrydelser i alt64137
Andre straffelovsforbrydelser i alt137
Særlove i alt182164
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Solrød  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202324,900,8920,95
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.