Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Roskilde  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Roskilde211,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Roskilde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte446391
Døde446427
Fødselsoverskud0-36
Tilflyttede3 2082 966
Fraflyttede3 0852 822
Nettotilflyttede123144
Nettoindvandrede159260
Korrektioner66
Befolkningstilvækst288374
Kvinder
Levendefødte386405
Døde439411
Fødselsoverskud-53-6
Tilflyttede3 1342 877
Fraflyttede2 9532 731
Nettotilflyttede181146
Nettoindvandrede138479
Korrektioner46
Befolkningstilvækst270625
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Roskilde  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt3 6244 583
Seksualforbrydelser i alt106128
Voldsforbrydelser i alt331495
Ejendomsforbrydelser i alt3 0823 834
Andre straffelovsforbrydelser i alt105126
Særlove i alt1 3861 619
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt8701 053
Seksualforbrydelser i alt4694
Voldsforbrydelser i alt169244
Ejendomsforbrydelser i alt598657
Andre straffelovsforbrydelser i alt5758
Særlove i alt7661 044
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Roskilde  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,200,8425,69
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.