Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Halsnæs  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Halsnæs122,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Halsnæs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte13198
Døde208210
Fødselsoverskud-77- 112
Tilflyttede1 008927
Fraflyttede1 020911
Nettotilflyttede-1216
Nettoindvandrede51153
Korrektioner-86
Befolkningstilvækst-4663
Kvinder
Levendefødte116115
Døde165222
Fødselsoverskud-49- 107
Tilflyttede950941
Fraflyttede981903
Nettotilflyttede-3138
Nettoindvandrede52121
Korrektioner-27
Befolkningstilvækst-3059
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Halsnæs  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 2591 215
Seksualforbrydelser i alt2727
Voldsforbrydelser i alt120168
Ejendomsforbrydelser i alt1 059966
Andre straffelovsforbrydelser i alt5354
Særlove i alt444609
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt267274
Seksualforbrydelser i alt1513
Voldsforbrydelser i alt5991
Ejendomsforbrydelser i alt173152
Andre straffelovsforbrydelser i alt2018
Særlove i alt248387
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Halsnæs  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,700,8534,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.