Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Køge  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Køge257,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Køge  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte327325
Døde327323
Fødselsoverskud02
Tilflyttede2 0721 856
Fraflyttede2 1651 862
Nettotilflyttede-93-6
Nettoindvandrede200344
Korrektioner21
Befolkningstilvækst109341
Kvinder
Levendefødte306304
Døde291297
Fødselsoverskud157
Tilflyttede1 9891 868
Fraflyttede1 9481 752
Nettotilflyttede41116
Nettoindvandrede85276
Korrektioner-70
Befolkningstilvækst134399
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Køge  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 2642 561
Seksualforbrydelser i alt5976
Voldsforbrydelser i alt257266
Ejendomsforbrydelser i alt1 8672 133
Andre straffelovsforbrydelser i alt8186
Særlove i alt1 3601 157
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt578559
Seksualforbrydelser i alt3654
Voldsforbrydelser i alt157161
Ejendomsforbrydelser i alt347294
Andre straffelovsforbrydelser i alt3850
Særlove i alt615642
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Køge  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,260,8721,04
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.