Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal.

Kommune:

Fuldtidsledige (sæsonkorrigeret)
Sæsonkorrigering og faktiske tal: Sæsonkorrigeret i pct. af arbejdsstyrken  |  Område: Greve  |  Enhed: -
2019M082020M08
Greve2,94,0
Bruttoledigheden er fra og med marts 2020 kraftigt påvirket af COVID-19 nedlukningen. Se Nyt: http://www.dst.dk/nyt/30862.
Areal 1. januar
Område: Greve  |  Enhed: km2
Enhed: km2
2020
Greve60,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidlligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.
Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Befolkningens udvikling
Område: Greve  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Mænd
Levendefødte243234
Døde229223
Fødselsoverskud1411
Tilflyttede1 5311 606
Fraflyttede1 4251 517
Nettotilflyttede10689
Nettoindvandrede8166
Korrektioner67
Befolkningstilvækst207173
Kvinder
Levendefødte211224
Døde213236
Fødselsoverskud-2-12
Tilflyttede1 4391 470
Fraflyttede1 3751 405
Nettotilflyttede6465
Nettoindvandrede2553
Korrektioner-112
Befolkningstilvækst86118
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet
Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg
Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge
Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Greve  |  Enhed: antal
Enhed: antal
20182019
Anmeldt
Straffelov i alt2 5762 344
Seksualforbrydelser i alt5325
Voldsforbrydelser i alt127174
Ejendomsforbrydelser i alt2 3592 081
Andre straffelovsforbrydelser i alt3764
Særlove i alt9991 151
Særlovgivning i øvrigt40
Sigtelser
Straffelov i alt513350
Seksualforbrydelser i alt2612
Voldsforbrydelser i alt6881
Ejendomsforbrydelser i alt399223
Andre straffelovsforbrydelser i alt2034
Særlove i alt599700
Særlovgivning i øvrigt30
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf
Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet
Personbeskatningen fordelt
Område: Greve  |  Tid: 2020  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202024,100,7316,94