Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Greve  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Greve60,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Greve  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte277249
Døde260240
Fødselsoverskud179
Tilflyttede1 7631 605
Fraflyttede1 6791 472
Nettotilflyttede84133
Nettoindvandrede82152
Korrektioner5-3
Befolkningstilvækst188291
Kvinder
Levendefødte255230
Døde241245
Fødselsoverskud14-15
Tilflyttede1 6601 578
Fraflyttede1 5981 361
Nettotilflyttede62217
Nettoindvandrede39196
Korrektioner10
Befolkningstilvækst116398
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Greve  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 9122 476
Seksualforbrydelser i alt4332
Voldsforbrydelser i alt165167
Ejendomsforbrydelser i alt1 6492 217
Andre straffelovsforbrydelser i alt5560
Særlove i alt1 026931
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt414769
Seksualforbrydelser i alt2417
Voldsforbrydelser i alt10687
Ejendomsforbrydelser i alt261633
Andre straffelovsforbrydelser i alt2332
Særlove i alt568627
Særlovgivning i øvrigt20
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Greve  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202324,420,7316,94
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.