Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Frederikssund  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Frederikssund248,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Frederikssund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte186199
Døde257274
Fødselsoverskud-71-75
Tilflyttede1 6731 445
Fraflyttede1 4661 342
Nettotilflyttede207103
Nettoindvandrede36128
Korrektioner-7-6
Befolkningstilvækst165150
Kvinder
Levendefødte176176
Døde239282
Fødselsoverskud-63- 106
Tilflyttede1 6081 349
Fraflyttede1 3641 243
Nettotilflyttede244106
Nettoindvandrede21166
Korrektioner-61
Befolkningstilvækst196167
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Frederikssund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 9141 829
Seksualforbrydelser i alt3733
Voldsforbrydelser i alt219216
Ejendomsforbrydelser i alt1 5941 534
Andre straffelovsforbrydelser i alt6446
Særlove i alt612754
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt432334
Seksualforbrydelser i alt1823
Voldsforbrydelser i alt117111
Ejendomsforbrydelser i alt272189
Andre straffelovsforbrydelser i alt2511
Særlove i alt336483
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Frederikssund  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,800,9632,50
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.