Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Egedal  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Egedal125,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Egedal  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte255251
Døde165203
Fødselsoverskud9048
Tilflyttede1 7221 556
Fraflyttede1 5571 354
Nettotilflyttede165202
Nettoindvandrede89135
Korrektioner-51
Befolkningstilvækst339386
Kvinder
Levendefødte251245
Døde153151
Fødselsoverskud9894
Tilflyttede1 6621 450
Fraflyttede1 4501 267
Nettotilflyttede212183
Nettoindvandrede33164
Korrektioner-30
Befolkningstilvækst340441
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Egedal  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 1461 399
Seksualforbrydelser i alt2228
Voldsforbrydelser i alt81131
Ejendomsforbrydelser i alt1 0001 191
Andre straffelovsforbrydelser i alt4349
Særlove i alt361487
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt196260
Seksualforbrydelser i alt68
Voldsforbrydelser i alt4463
Ejendomsforbrydelser i alt136177
Andre straffelovsforbrydelser i alt1012
Særlove i alt172299
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Egedal  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,700,7623,98
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.