Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Rudersdal  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Rudersdal73,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Rudersdal  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte256242
Døde278270
Fødselsoverskud-22-28
Tilflyttede2 3821 658
Fraflyttede2 2791 946
Nettotilflyttede103- 288
Nettoindvandrede126230
Korrektioner14
Befolkningstilvækst208-82
Kvinder
Levendefødte251245
Døde315337
Fødselsoverskud-64-92
Tilflyttede2 1841 618
Fraflyttede2 1831 800
Nettotilflyttede1- 182
Nettoindvandrede70287
Korrektioner815
Befolkningstilvækst1528
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Rudersdal  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 2852 512
Seksualforbrydelser i alt3035
Voldsforbrydelser i alt124132
Ejendomsforbrydelser i alt2 0662 258
Andre straffelovsforbrydelser i alt6587
Særlove i alt527560
Særlovgivning i øvrigt10
Sigtelser
Straffelov i alt353348
Seksualforbrydelser i alt1114
Voldsforbrydelser i alt6358
Ejendomsforbrydelser i alt260247
Andre straffelovsforbrydelser i alt1929
Særlove i alt278346
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Rudersdal  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202323,210,5722,93
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.