Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Hørsholm  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Hørsholm31,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Hørsholm  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte8373
Døde158157
Fødselsoverskud-75-84
Tilflyttede916782
Fraflyttede1 007732
Nettotilflyttede-9150
Nettoindvandrede3350
Korrektioner-3-10
Befolkningstilvækst- 1366
Kvinder
Levendefødte9585
Døde170180
Fødselsoverskud-75-95
Tilflyttede961740
Fraflyttede969808
Nettotilflyttede-8-68
Nettoindvandrede60104
Korrektioner37
Befolkningstilvækst-20-52
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hørsholm  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 2581 687
Seksualforbrydelser i alt1711
Voldsforbrydelser i alt120100
Ejendomsforbrydelser i alt1 0801 535
Andre straffelovsforbrydelser i alt4141
Særlove i alt293679
Særlovgivning i øvrigt00
Sigtelser
Straffelov i alt268720
Seksualforbrydelser i alt74
Voldsforbrydelser i alt3745
Ejendomsforbrydelser i alt215663
Andre straffelovsforbrydelser i alt98
Særlove i alt169233
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Hørsholm  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202323,700,6222,10
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.