Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Hillerød  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Hillerød213,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Hillerød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte273246
Døde220260
Fødselsoverskud53-14
Tilflyttede2 6992 063
Fraflyttede2 0451 951
Nettotilflyttede654112
Nettoindvandrede140343
Korrektioner-42
Befolkningstilvækst843443
Kvinder
Levendefødte292274
Døde225233
Fødselsoverskud6741
Tilflyttede2 5571 931
Fraflyttede1 8361 780
Nettotilflyttede721151
Nettoindvandrede105262
Korrektioner-75
Befolkningstilvækst886459
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hillerød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 6142 910
Seksualforbrydelser i alt7155
Voldsforbrydelser i alt247275
Ejendomsforbrydelser i alt2 1882 489
Andre straffelovsforbrydelser i alt10891
Særlove i alt8161 106
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt689767
Seksualforbrydelser i alt4830
Voldsforbrydelser i alt163151
Ejendomsforbrydelser i alt433547
Andre straffelovsforbrydelser i alt4539
Særlove i alt480747
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Hillerød  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,600,6920,65
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.