Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Helsingør  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Helsingør118,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Helsingør  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte269263
Døde380373
Fødselsoverskud- 111- 110
Tilflyttede1 7081 609
Fraflyttede1 7671 390
Nettotilflyttede-59219
Nettoindvandrede43144
Korrektioner4-5
Befolkningstilvækst- 123248
Kvinder
Levendefødte262266
Døde349395
Fødselsoverskud-87- 129
Tilflyttede1 7011 614
Fraflyttede1 6501 417
Nettotilflyttede51197
Nettoindvandrede49200
Korrektioner-158
Befolkningstilvækst-2276
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Helsingør  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 8263 914
Seksualforbrydelser i alt4261
Voldsforbrydelser i alt349395
Ejendomsforbrydelser i alt2 2823 293
Andre straffelovsforbrydelser i alt153165
Særlove i alt1 3981 443
Særlovgivning i øvrigt11
Sigtelser
Straffelov i alt737896
Seksualforbrydelser i alt2035
Voldsforbrydelser i alt172193
Ejendomsforbrydelser i alt465612
Andre straffelovsforbrydelser i alt8056
Særlove i alt9191 043
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Helsingør  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,520,6328,50
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.