Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Fredensborg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Fredensborg112,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Fredensborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte193183
Døde214239
Fødselsoverskud-21-56
Tilflyttede1 5791 466
Fraflyttede1 5421 336
Nettotilflyttede37130
Nettoindvandrede68102
Korrektioner311
Befolkningstilvækst87187
Kvinder
Levendefødte194194
Døde195246
Fødselsoverskud-1-52
Tilflyttede1 5491 414
Fraflyttede1 4851 246
Nettotilflyttede64168
Nettoindvandrede58161
Korrektioner514
Befolkningstilvækst126291
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Fredensborg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 2261 540
Seksualforbrydelser i alt3234
Voldsforbrydelser i alt166164
Ejendomsforbrydelser i alt9751 275
Andre straffelovsforbrydelser i alt5367
Særlove i alt465439
Særlovgivning i øvrigt13
Sigtelser
Straffelov i alt284327
Seksualforbrydelser i alt1717
Voldsforbrydelser i alt8585
Ejendomsforbrydelser i alt171210
Andre straffelovsforbrydelser i alt1115
Særlove i alt247266
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Fredensborg  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,300,6024,65
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.