Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Allerød  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Allerød67,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Allerød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte130112
Døde123101
Fødselsoverskud711
Tilflyttede825675
Fraflyttede882668
Nettotilflyttede-577
Nettoindvandrede3571
Korrektioner21
Befolkningstilvækst-1390
Kvinder
Levendefødte126117
Døde108126
Fødselsoverskud18-9
Tilflyttede774644
Fraflyttede817642
Nettotilflyttede-432
Nettoindvandrede14105
Korrektioner-26
Befolkningstilvækst-13104
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Allerød  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt811991
Seksualforbrydelser i alt1116
Voldsforbrydelser i alt9189
Ejendomsforbrydelser i alt675848
Andre straffelovsforbrydelser i alt3438
Særlove i alt255815
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt122135
Seksualforbrydelser i alt107
Voldsforbrydelser i alt3129
Ejendomsforbrydelser i alt7388
Andre straffelovsforbrydelser i alt811
Særlove i alt120589
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Allerød  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,300,5823,80
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.