Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Furesø  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Furesø56,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Furesø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte230210
Døde187217
Fødselsoverskud43-7
Tilflyttede1 4801 405
Fraflyttede1 3941 212
Nettotilflyttede86193
Nettoindvandrede29129
Korrektioner1010
Befolkningstilvækst168325
Kvinder
Levendefødte191182
Døde225209
Fødselsoverskud-34-27
Tilflyttede1 4981 338
Fraflyttede1 2861 110
Nettotilflyttede212228
Nettoindvandrede37138
Korrektioner1811
Befolkningstilvækst233350
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Furesø  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 3721 653
Seksualforbrydelser i alt2419
Voldsforbrydelser i alt122142
Ejendomsforbrydelser i alt1 1741 452
Andre straffelovsforbrydelser i alt5240
Særlove i alt369461
Særlovgivning i øvrigt01
Sigtelser
Straffelov i alt224276
Seksualforbrydelser i alt1411
Voldsforbrydelser i alt5666
Ejendomsforbrydelser i alt146185
Andre straffelovsforbrydelser i alt814
Særlove i alt201290
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Furesø  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202324,880,6521,50
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.