Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Vallensbæk  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Vallensbæk9,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Vallensbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte99104
Døde7172
Fødselsoverskud2832
Tilflyttede802925
Fraflyttede968808
Nettotilflyttede- 166117
Nettoindvandrede104134
Korrektioner8-1
Befolkningstilvækst-26282
Kvinder
Levendefødte10696
Døde5855
Fødselsoverskud4841
Tilflyttede733801
Fraflyttede824723
Nettotilflyttede-9178
Nettoindvandrede42143
Korrektioner0-1
Befolkningstilvækst-1261
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Vallensbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt492608
Seksualforbrydelser i alt117
Voldsforbrydelser i alt4957
Ejendomsforbrydelser i alt415523
Andre straffelovsforbrydelser i alt1721
Særlove i alt209211
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt108140
Seksualforbrydelser i alt73
Voldsforbrydelser i alt3538
Ejendomsforbrydelser i alt5489
Andre straffelovsforbrydelser i alt1210
Særlove i alt109125
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Vallensbæk  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,600,8024,38
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.