Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Tårnby  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Tårnby66,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Tårnby  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte234194
Døde241192
Fødselsoverskud-72
Tilflyttede1 4621 278
Fraflyttede1 5061 226
Nettotilflyttede-4452
Nettoindvandrede7485
Korrektioner-69
Befolkningstilvækst17148
Kvinder
Levendefødte239175
Døde204228
Fødselsoverskud35-53
Tilflyttede1 3131 192
Fraflyttede1 3381 145
Nettotilflyttede-2547
Nettoindvandrede29172
Korrektioner-35
Befolkningstilvækst36171
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Tårnby  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 6675 007
Seksualforbrydelser i alt2639
Voldsforbrydelser i alt193232
Ejendomsforbrydelser i alt2 3392 845
Andre straffelovsforbrydelser i alt1091 891
Særlove i alt2 1092 789
Særlovgivning i øvrigt112
Sigtelser
Straffelov i alt1 0172 943
Seksualforbrydelser i alt1320
Voldsforbrydelser i alt98131
Ejendomsforbrydelser i alt819936
Andre straffelovsforbrydelser i alt871 856
Særlove i alt8201 176
Særlovgivning i øvrigt01
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Tårnby  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202323,100,6124,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.