Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Ishøj  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Ishøj26,50
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Ishøj  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte130111
Døde96118
Fødselsoverskud34-7
Tilflyttede999905
Fraflyttede1 053928
Nettotilflyttede-54-23
Nettoindvandrede103133
Korrektioner446
Befolkningstilvækst87149
Kvinder
Levendefødte127128
Døde98106
Fødselsoverskud2922
Tilflyttede889730
Fraflyttede964841
Nettotilflyttede-75- 111
Nettoindvandrede55162
Korrektioner-210
Befolkningstilvækst783
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ishøj  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 1501 246
Seksualforbrydelser i alt3125
Voldsforbrydelser i alt137116
Ejendomsforbrydelser i alt9491 058
Andre straffelovsforbrydelser i alt3347
Særlove i alt546632
Særlovgivning i øvrigt25
Sigtelser
Straffelov i alt342416
Seksualforbrydelser i alt2419
Voldsforbrydelser i alt8669
Ejendomsforbrydelser i alt217301
Andre straffelovsforbrydelser i alt1527
Særlove i alt261277
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Ishøj  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,000,9025,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.