Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Rødovre  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Rødovre12,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Rødovre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte260207
Døde176199
Fødselsoverskud848
Tilflyttede1 8851 938
Fraflyttede1 9031 675
Nettotilflyttede-18263
Nettoindvandrede136287
Korrektioner-17-5
Befolkningstilvækst185553
Kvinder
Levendefødte237235
Døde237221
Fødselsoverskud014
Tilflyttede1 7391 798
Fraflyttede1 7631 496
Nettotilflyttede-24302
Nettoindvandrede113312
Korrektioner-50
Befolkningstilvækst84628
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Rødovre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 2952 805
Seksualforbrydelser i alt17368
Voldsforbrydelser i alt151207
Ejendomsforbrydelser i alt1 8772 437
Andre straffelovsforbrydelser i alt9493
Særlove i alt659681
Særlovgivning i øvrigt1911
Sigtelser
Straffelov i alt709912
Seksualforbrydelser i alt15123
Voldsforbrydelser i alt93141
Ejendomsforbrydelser i alt416711
Andre straffelovsforbrydelser i alt4937
Særlove i alt337357
Særlovgivning i øvrigt22
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Rødovre  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,700,7230,80
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.