Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Lyngby-Taarbæk38,80
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte272242
Døde255211
Fødselsoverskud1731
Tilflyttede2 6242 201
Fraflyttede2 6172 482
Nettotilflyttede7- 281
Nettoindvandrede662560
Korrektioner106
Befolkningstilvækst696316
Kvinder
Levendefødte239229
Døde277292
Fødselsoverskud-38-63
Tilflyttede2 3681 878
Fraflyttede2 2442 117
Nettotilflyttede124- 239
Nettoindvandrede423580
Korrektioner714
Befolkningstilvækst516292
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 8633 406
Seksualforbrydelser i alt4539
Voldsforbrydelser i alt173182
Ejendomsforbrydelser i alt2 5553 085
Andre straffelovsforbrydelser i alt90100
Særlove i alt508713
Særlovgivning i øvrigt22
Sigtelser
Straffelov i alt568663
Seksualforbrydelser i alt2317
Voldsforbrydelser i alt9586
Ejendomsforbrydelser i alt431532
Andre straffelovsforbrydelser i alt1928
Særlove i alt303449
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Lyngby-Taarbæk  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202324,380,6221,49
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.