Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Høje-Taastrup78,20
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte315353
Døde243239
Fødselsoverskud72114
Tilflyttede2 6952 812
Fraflyttede2 4272 255
Nettotilflyttede268557
Nettoindvandrede442547
Korrektioner1415
Befolkningstilvækst7961 233
Kvinder
Levendefødte291310
Døde194223
Fødselsoverskud9787
Tilflyttede2 3242 427
Fraflyttede2 1982 073
Nettotilflyttede126354
Nettoindvandrede298522
Korrektioner79
Befolkningstilvækst528972
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Høje-Taastrup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 7553 501
Seksualforbrydelser i alt59384
Voldsforbrydelser i alt263306
Ejendomsforbrydelser i alt2 3342 663
Andre straffelovsforbrydelser i alt99148
Særlove i alt1 1351 250
Særlovgivning i øvrigt37
Sigtelser
Straffelov i alt6851 266
Seksualforbrydelser i alt42367
Voldsforbrydelser i alt163186
Ejendomsforbrydelser i alt432650
Andre straffelovsforbrydelser i alt4863
Særlove i alt524699
Særlovgivning i øvrigt21
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Høje-Taastrup  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202324,600,8024,40
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.