Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Hvidovre  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Hvidovre22,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Hvidovre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte315296
Døde233270
Fødselsoverskud8226
Tilflyttede1 9881 746
Fraflyttede2 1361 939
Nettotilflyttede- 148- 193
Nettoindvandrede114225
Korrektioner-136
Befolkningstilvækst3564
Kvinder
Levendefødte282248
Døde295267
Fødselsoverskud-13-19
Tilflyttede1 8991 672
Fraflyttede2 2371 828
Nettotilflyttede- 338- 156
Nettoindvandrede128281
Korrektioner46
Befolkningstilvækst- 219112
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Hvidovre  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 7523 146
Seksualforbrydelser i alt4152
Voldsforbrydelser i alt194252
Ejendomsforbrydelser i alt2 4322 684
Andre straffelovsforbrydelser i alt85158
Særlove i alt909870
Særlovgivning i øvrigt64
Sigtelser
Straffelov i alt534602
Seksualforbrydelser i alt2730
Voldsforbrydelser i alt107149
Ejendomsforbrydelser i alt356339
Andre straffelovsforbrydelser i alt4484
Særlove i alt550450
Særlovgivning i øvrigt30
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Hvidovre  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,400,7229,70
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.