Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Albertslund  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Albertslund23,40
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Albertslund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte152119
Døde130123
Fødselsoverskud22-4
Tilflyttede1 2681 021
Fraflyttede1 2821 185
Nettotilflyttede-14- 164
Nettoindvandrede98145
Korrektioner3-2
Befolkningstilvækst109-25
Kvinder
Levendefødte122109
Døde121117
Fødselsoverskud1-8
Tilflyttede1 170890
Fraflyttede1 1311 075
Nettotilflyttede39- 185
Nettoindvandrede86146
Korrektioner-23
Befolkningstilvækst124-44
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Albertslund  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 4932 017
Seksualforbrydelser i alt3838
Voldsforbrydelser i alt133160
Ejendomsforbrydelser i alt1 2621 734
Andre straffelovsforbrydelser i alt6085
Særlove i alt643755
Særlovgivning i øvrigt33
Sigtelser
Straffelov i alt320825
Seksualforbrydelser i alt2222
Voldsforbrydelser i alt7692
Ejendomsforbrydelser i alt192659
Andre straffelovsforbrydelser i alt3052
Særlove i alt355447
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Albertslund  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,600,8033,94
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.