Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Herlev  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Herlev12,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Herlev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte147139
Døde165150
Fødselsoverskud-18-11
Tilflyttede1 1021 080
Fraflyttede1 1351 037
Nettotilflyttede-3343
Nettoindvandrede57154
Korrektioner921
Befolkningstilvækst15207
Kvinder
Levendefødte156134
Døde164201
Fødselsoverskud-8-67
Tilflyttede958996
Fraflyttede1 091945
Nettotilflyttede- 13351
Nettoindvandrede79158
Korrektioner1-1
Befolkningstilvækst-61141
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Herlev  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 6322 355
Seksualforbrydelser i alt3328
Voldsforbrydelser i alt13599
Ejendomsforbrydelser i alt1 4111 511
Andre straffelovsforbrydelser i alt53717
Særlove i alt7451 064
Særlovgivning i øvrigt21
Sigtelser
Straffelov i alt346995
Seksualforbrydelser i alt1414
Voldsforbrydelser i alt8264
Ejendomsforbrydelser i alt228241
Andre straffelovsforbrydelser i alt22676
Særlove i alt535220
Særlovgivning i øvrigt11
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Herlev  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202323,700,7524,30
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.