Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Glostrup  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Glostrup13,30
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Glostrup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte153132
Døde122107
Fødselsoverskud3125
Tilflyttede1 2081 064
Fraflyttede1 2091 180
Nettotilflyttede-1- 116
Nettoindvandrede102170
Korrektioner-68
Befolkningstilvækst12687
Kvinder
Levendefødte150125
Døde125131
Fødselsoverskud25-6
Tilflyttede993904
Fraflyttede1 081989
Nettotilflyttede-88-85
Nettoindvandrede69128
Korrektioner2-3
Befolkningstilvækst834
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Glostrup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt1 5431 902
Seksualforbrydelser i alt1632
Voldsforbrydelser i alt132156
Ejendomsforbrydelser i alt1 3411 634
Andre straffelovsforbrydelser i alt5480
Særlove i alt584459
Særlovgivning i øvrigt31
Sigtelser
Straffelov i alt349525
Seksualforbrydelser i alt921
Voldsforbrydelser i alt7995
Ejendomsforbrydelser i alt235379
Andre straffelovsforbrydelser i alt2630
Særlove i alt292251
Særlovgivning i øvrigt10
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Glostrup  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202324,600,8025,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.