Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Gladsaxe  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Gladsaxe24,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Gladsaxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte417396
Døde324299
Fødselsoverskud9397
Tilflyttede3 0672 852
Fraflyttede3 3492 861
Nettotilflyttede- 282-9
Nettoindvandrede266354
Korrektioner-9-50
Befolkningstilvækst68392
Kvinder
Levendefødte374373
Døde318369
Fødselsoverskud564
Tilflyttede2 7362 543
Fraflyttede2 9962 611
Nettotilflyttede- 260-68
Nettoindvandrede190424
Korrektioner5-10
Befolkningstilvækst-9350
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Gladsaxe  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 7083 751
Seksualforbrydelser i alt4448
Voldsforbrydelser i alt282698
Ejendomsforbrydelser i alt2 3052 872
Andre straffelovsforbrydelser i alt77133
Særlove i alt791893
Særlovgivning i øvrigt58
Sigtelser
Straffelov i alt5081 119
Seksualforbrydelser i alt3030
Voldsforbrydelser i alt157555
Ejendomsforbrydelser i alt283477
Andre straffelovsforbrydelser i alt3857
Særlove i alt420471
Særlovgivning i øvrigt12
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Gladsaxe  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202323,600,7523,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.