Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Gentofte  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Gentofte25,60
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Gentofte  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte332326
Døde285329
Fødselsoverskud47-3
Tilflyttede2 9412 517
Fraflyttede3 0802 479
Nettotilflyttede- 13938
Nettoindvandrede22224
Korrektioner-1410
Befolkningstilvækst-84269
Kvinder
Levendefødte321270
Døde370352
Fødselsoverskud-49-82
Tilflyttede2 9172 592
Fraflyttede3 0862 563
Nettotilflyttede- 16929
Nettoindvandrede-35399
Korrektioner46
Befolkningstilvækst- 249352
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Gentofte  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt3 7333 887
Seksualforbrydelser i alt6961
Voldsforbrydelser i alt214239
Ejendomsforbrydelser i alt3 3163 465
Andre straffelovsforbrydelser i alt134122
Særlove i alt7771 038
Særlovgivning i øvrigt02
Sigtelser
Straffelov i alt604701
Seksualforbrydelser i alt2829
Voldsforbrydelser i alt10199
Ejendomsforbrydelser i alt418532
Andre straffelovsforbrydelser i alt5741
Særlove i alt413608
Særlovgivning i øvrigt02
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Gentofte  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202324,170,4016,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.