Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Brøndby  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Brøndby21,00
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Brøndby  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte214220
Døde200196
Fødselsoverskud1424
Tilflyttede1 5991 888
Fraflyttede1 4191 373
Nettotilflyttede180515
Nettoindvandrede98270
Korrektioner-53-6
Befolkningstilvækst239803
Kvinder
Levendefødte204172
Døde217220
Fødselsoverskud-13-48
Tilflyttede1 3961 639
Fraflyttede1 2691 202
Nettotilflyttede127437
Nettoindvandrede79283
Korrektioner-132
Befolkningstilvækst180674
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Brøndby  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 1182 364
Seksualforbrydelser i alt7187
Voldsforbrydelser i alt387438
Ejendomsforbrydelser i alt1 5691 743
Andre straffelovsforbrydelser i alt9196
Særlove i alt833829
Særlovgivning i øvrigt54
Sigtelser
Straffelov i alt640829
Seksualforbrydelser i alt6875
Voldsforbrydelser i alt197331
Ejendomsforbrydelser i alt320377
Andre straffelovsforbrydelser i alt5546
Særlove i alt485515
Særlovgivning i øvrigt20
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Brøndby  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202324,300,8020,50
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.