Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Ballerup  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Ballerup33,90
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Ballerup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte251254
Døde279270
Fødselsoverskud-28-16
Tilflyttede1 5461 604
Fraflyttede1 6951 483
Nettotilflyttede- 149121
Nettoindvandrede126291
Korrektioner-2-11
Befolkningstilvækst-53385
Kvinder
Levendefødte291207
Døde277252
Fødselsoverskud14-45
Tilflyttede1 4901 501
Fraflyttede1 5551 338
Nettotilflyttede-65163
Nettoindvandrede65254
Korrektioner38
Befolkningstilvækst17380
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Ballerup  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt2 5733 067
Seksualforbrydelser i alt4249
Voldsforbrydelser i alt244197
Ejendomsforbrydelser i alt2 2212 736
Andre straffelovsforbrydelser i alt6685
Særlove i alt794723
Særlovgivning i øvrigt86
Sigtelser
Straffelov i alt546603
Seksualforbrydelser i alt3029
Voldsforbrydelser i alt155122
Ejendomsforbrydelser i alt329413
Andre straffelovsforbrydelser i alt3239
Særlove i alt517407
Særlovgivning i øvrigt22
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Ballerup  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202325,500,7228,89
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.