Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: Frederiksberg  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
Frederiksberg8,70
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: Frederiksberg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte801686
Døde401410
Fødselsoverskud400276
Tilflyttede5 7685 287
Fraflyttede6 3835 486
Nettotilflyttede- 615- 199
Nettoindvandrede114486
Korrektioner145
Befolkningstilvækst- 100608
Kvinder
Levendefødte733622
Døde500504
Fødselsoverskud233118
Tilflyttede6 4095 706
Fraflyttede6 8216 060
Nettotilflyttede- 412- 354
Nettoindvandrede222623
Korrektioner-1261
Befolkningstilvækst31448
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: Frederiksberg  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt5 9416 990
Seksualforbrydelser i alt6094
Voldsforbrydelser i alt382390
Ejendomsforbrydelser i alt5 3336 274
Andre straffelovsforbrydelser i alt166232
Særlove i alt1 2441 230
Særlovgivning i øvrigt729
Sigtelser
Straffelov i alt1 2531 342
Seksualforbrydelser i alt3361
Voldsforbrydelser i alt208211
Ejendomsforbrydelser i alt915915
Andre straffelovsforbrydelser i alt97155
Særlove i alt741762
Særlovgivning i øvrigt00
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: Frederiksberg  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202323,470,5024,75
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.