Gå til sidens indhold

Kommunedetaljer

Detaljerede nøgletal for landets kommuner findes på De Kommunale Nøgletal. 
Areal 1. januar
Område: København  |  Enhed: Km2
Enhed: Km2
2023
København90,10
Fra 1. januar 2011 baseres opgørelsen af arealerne på data fra Geodatastyrelsens matrikelregister. Kun matrikulerede områder er medtaget ved opmålingen, hvilket medfører, at mange søer ikke er medtaget. For kommuner med umatrikulerede søer vil arealet derfor være faldet sammenlignet med tidligere. Pr. 1. januar 2011-2013 gælder yderligere for København og Frederiksberg, at vejene ikke er matrikuleret og derfor ikke indgår i det opmålte areal.

Find flere oplysninger om Danmark areal i Statistikbanken - Geografi, miljø og energi

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Befolkningens udvikling
Område: København  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Mænd
Levendefødte5 2794 612
Døde1 9401 821
Fødselsoverskud3 3392 791
Tilflyttede24 15421 038
Fraflyttede26 86124 326
Nettotilflyttede-2 707-3 288
Nettoindvandrede2 5074 141
Korrektioner-4245
Befolkningstilvækst3 1353 889
Kvinder
Levendefødte5 0064 426
Døde1 7131 825
Fødselsoverskud3 2932 601
Tilflyttede23 97121 200
Fraflyttede26 55624 003
Nettotilflyttede-2 585-2 803
Nettoindvandrede2 5035 196
Korrektioner-32350
Befolkningstilvækst3 1795 344
Antal fødte i 2017 er rettet med 125 flere fødte den 21. februar 2018. Hele tidsserien er den 11. maj 2016 revideret i forhold til tidligere offentliggjorte tal. Se mere på http://dst.dk/doku/flytninger-til-og-fra-udlandet

Find flere oplysninger om den danske befolkning i Statistikbanken - Befolkning og valg

Find flere oplysninger om daginstitutionstakster i Statistikbanken - Levevilkår - Sociale ydelser til børn og unge

Anmeldte forbrydelser og sigtelser
Område: København  |  Enhed: Antal
Enhed: Antal
20212022
Anmeldt
Straffelov i alt52 04661 452
Seksualforbrydelser i alt944788
Voldsforbrydelser i alt4 2544 928
Ejendomsforbrydelser i alt44 59053 485
Andre straffelovsforbrydelser i alt2 2582 251
Særlove i alt23 52925 126
Særlovgivning i øvrigt108210
Sigtelser
Straffelov i alt12 74113 494
Seksualforbrydelser i alt613440
Voldsforbrydelser i alt2 2762 688
Ejendomsforbrydelser i alt8 2568 985
Andre straffelovsforbrydelser i alt1 5961 381
Særlove i alt15 24713 529
Særlovgivning i øvrigt3620
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom i statistikdokumentationen, i afsnittet Sammenlignelighed: http://www.dst.dk/statistikdokumentation/028a7e24-ff82-4219-89ae-67520ea95adf

Find flere oplysninger om kriminalitet i Statistikbanken - Levevilkår - Kriminalitet

Personbeskatningen
Område: København  |  Tid: 2023  |  Enhed: -
Kommunal udskrivningsprocentKirkeskatteprocentGrundskyldspromille
202323,700,8034,00
På grund af manglende oplysninger om indkomstskat og udskrivningsgrundlag, er det ikke muligt at bringe vægtede gennemsnit på regionsniveau for 2023.