Gå til sidens indhold

Europa-Parlamentsvalg

Hvor høj er stemmeprocenten ved Europa-Parlamentsvalg i Danmark? Hvor mange kan stemme? Ved et Europa-Parlamentsvalg er det Danmarks Statistiks opgave at samle og opgøre stemmerne for hele landet.

Udvalgt statistik om Europa-Parlamentsvalg

Vi har udvalgt populær statistik om emnet Europa-Parlamentsvalg på denne side. Du kan finde flere tal og lave dine egne tabeludtræk i Statistikbanken.

Udvikling i stemmeprocenten

Her kan du se udviklingen i andelen af befolkningen, der har stemt til Europa-Parlamentsvalg.
Mere om figuren
Seneste opdatering
21.6.2024
Kilder

Der er kommunerne, der er ansvarlige for at organisere valghandlingen og optælle stemmer mv. Via KMD videreformidles resultater elektronisk fra kommunerne til Danmarks Statistik. På valgaftenen får Danmarks Statistik dog også telefonisk indberetning af resultater. I tiden op til et valg er der også brug for oplysninger omkring opstillede kandidater. Her samarbejdes der med Social- og Indenrigsministeriet for at få disse oplysninger på plads. Ved folketingsvalg modtager Social- og Indenrigsministeriet oplysninger om kandidatopstillinger fra statsforvaltningerne og Bornholms Kommune. Ved Europa-Parlamentsvalg er Social- og Indenrigsministeriet selv den ansvarlige myndighed, der får oplysninger om kandidatoplysninger direkte fra kandidater og partier. I begge tilfælde videreformidler Social- og Indenrigsministeriet oplysningerne til Danmarks Statistik.

Udvikling i vælgertallet

Her kan du se udviklingen i, hvor mange personer der har været stemmeberettigede til Europa-Parlamentsvalg.
Mere om figuren
Seneste opdatering
21.6.2024
Kilder

Der er kommunerne, der er ansvarlige for at organisere valghandlingen og optælle stemmer mv. Via KMD videreformidles resultater elektronisk fra kommunerne til Danmarks Statistik. På valgaftenen får Danmarks Statistik dog også telefonisk indberetning af resultater. I tiden op til et valg er der også brug for oplysninger omkring opstillede kandidater. Her samarbejdes der med Social- og Indenrigsministeriet for at få disse oplysninger på plads. Ved folketingsvalg modtager Social- og Indenrigsministeriet oplysninger om kandidatopstillinger fra statsforvaltningerne og Bornholms Kommune. Ved Europa-Parlamentsvalg er Social- og Indenrigsministeriet selv den ansvarlige myndighed, der får oplysninger om kandidatoplysninger direkte fra kandidater og partier. I begge tilfælde videreformidler Social- og Indenrigsministeriet oplysningerne til Danmarks Statistik.

Udvikling i brevstemme- og ugyldighedsprocenten

Her kan du se, hvor stor en andel af de afgivne stemmer til Europa-Parlamentsvalg, der har været brevstemmer eller ugyldige stemmer.
Mere om figuren
Seneste opdatering
21.6.2024
Kilder

Der er kommunerne, der er ansvarlige for at organisere valghandlingen og optælle stemmer mv. Via KMD videreformidles resultater elektronisk fra kommunerne til Danmarks Statistik. På valgaftenen får Danmarks Statistik dog også telefonisk indberetning af resultater. I tiden op til et valg er der også brug for oplysninger omkring opstillede kandidater. Her samarbejdes der med Social- og Indenrigsministeriet for at få disse oplysninger på plads. Ved folketingsvalg modtager Social- og Indenrigsministeriet oplysninger om kandidatopstillinger fra statsforvaltningerne og Bornholms Kommune. Ved Europa-Parlamentsvalg er Social- og Indenrigsministeriet selv den ansvarlige myndighed, der får oplysninger om kandidatoplysninger direkte fra kandidater og partier. I begge tilfælde videreformidler Social- og Indenrigsministeriet oplysningerne til Danmarks Statistik.

Om statistikken - dokumentation, kilder og metode

Få overblik over statistikkens indhold, formål og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder, og hvor ofte den udkommer.

Læs mere i statistikdokumentationerne:

Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg

Fra oktober 2008 laver Danmarks Statistik på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale valg i Danmark. Nationale valg omfatter folketingsvalg, Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemninger. Det er således Danmarks Statistik, der står for de officielle beregninger i forbindelse med nationale valg, og deres hovedformål er at bestemme, hvem der vælges til folketinget og Europa-Parlamentet samt resultater af folkeafstemninger.

Brug for flere tal om Europa-Parlamentsvalg?

Du kan selv søge videre i Statistikbanken. Find mere detaljerede tal, fx antal stemmer fordelt efter partier og geografiske områder.

Kontaktperson for denne statistik

Dorthe Larsen
Telefon: 39 17 33 07
Annemette Lindhardt Olsen
Telefon: 39 17 30 13