Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Vikarbureauer og anden personaleformidling

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Serviceydelser for serviceerhverv. I Statistikbanken offentliggøres tallene under Vikarbureauer og anden personaleformidling. Se mere på statistikkens emneside. Internationalt sammenligenelige tal offentliggøres på Eurostat's hjemmeside under Business Services.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken indgår i Nyt fra Danmarks Statistik om Serviceydelser for serviceerhverv. Fra og med referencesår 2013 udgives der ikke en særskilt Nyt for branchegruppen Vikarbureauer og anden personaleformidling. I stedet udgives årligt en samlet Nyt-artikel for de undersøgte brancher inden for Serviceerhverv, som omfatter følgende branchegrupper:

 • It-servicevirksomhed
 • Reklamevirksomhed
 • Vikarbureauer og anden personaleformidling
 • Juridisk bistand
 • Revisions- og bogføringsvirksomhed
 • Anden virksomhedsrådgivning
 • Arkitektvirksomhed
 • Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
 • Teknisk afprøvning og analyse
 • Rådgivende ingeniørvirksomhed.

Publikationer

Før 2010 indgik statistikken i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Vikarbureauer og anden personaleformidling i følgende tabeller:

 • SERV1414: Solgte vikartimer efter branche
 • SERV1404: Vikarbureauer og anden personaleformidling efter serviceydelser, omsætning og eksport

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til det bagvedliggende mikrodata/grundmateriale. Grundmateriale (i skemaform og elektronisk form) gemmes i en årrække.

Anden tilgængelighed

Statistikken offentliggøres på Eurostat's hjemmeside under Business Services.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.