Gå til sidens indhold

Radio og tv: apparater og distribution (Afsluttet)

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistisk Afdeling.
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent statistikdokumentation som pdf

Radio og tv apparater og distribution 2016

Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske medier i Danmark. Man kan fx se, hvor mange husstande der modtager tv via henholdsvis kabel-tv, parabol eller antenne, og hvor stor en andel, der har særligt modtageudstyr.

Indhold

Statistikken viser data om forskellige typer af bredbåndsabonnementer og antenneforhold. Endvidere indeholder statistikken oplysninger om modtagning af TV kanaler og internetadgang. De centrale kilder til disse oplysninger er Telestatistikken som udarbejdes af Energistyrelsen og Gallups Annual Survey.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Danmarks Statistiks opgave i forbindelse med denne statistik er udelukkende at kvalitetssikre og viderebringe informationer, som er udvalgt, indsamlet, bearbejdet og formidlet af andre statistikproducenter/dataleverandører. Der henvises til de originale kilder for en detaljeret gennemgang af den statistiske behandling.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugerbehov eller brugertilfredshed er ikke undersøgt særskilt for denne statistik. Brugere er Kulturministeriet, Slots. og Kulturstyrelsen, Kunstrådet, forskere, pressen og interesseorganisationer.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Flere af udstyrsstatistikkens tabeller baseres på kilder hvor 95-100 pct. af populationen er dækket. Det gælder tabellerne baseret på Energistyrelsen opgørelser. For de øvrige tabeller er tallene baseret på stikprøveundersøgelser. For yderligere betragtninger vedr. den samlede pålidelighed henvises direkte til kilderne.

Der foreligger ingen usikkerhedsberegninger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Da medieområdet udvikler sig meget sker der ændringer, der påvirker sammenligneligheden over tid. Mere moderne medieapparater medtages i statistikken mens andre bortfalder. For internetmediet, kan der tillige være stor udvikling i fx hastigheder og tilkoblingstyper. Der er ikke foretaget nogen sammenligning af denne statistik med tilsvarende internationale opgørelser. Tallene fra Radio- og tv-statistik Apparater og Distribution er identiske med de offentliggjorte tal, der tjener som kilder til Danmarks Statistiks opgørelser.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Der offentliggøres ikke Nyt fra Danmarks Statistik for denne statistik. Der findes 6 statistikbanktabeller om distribution af radio-og tv-apparater i Statistikbanken.

Læs mere om tilgængelighed