Gå til sidens indhold

Produktionsindeks for serviceerhverv

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Lina Pedersen
39 17 36 75

lip@dst.dk

Hent som PDF

Produktionsindeks for serviceerhverv

Statistikken belyser konjunkturerne i serviceerhvervenes mængdemæssige produktion. Statistikken er baseret på omsætningsindeks fra statistikken Firmaernes køb og salg, samt på prisindeks fra Producentprisindeks for tjenester og Forbrugerprisindeks. Produktionsindeks for serviceerhverv udarbejdes første gang i 2018, med tal fra 2009 og frem.

Indhold

Statistikken indeholder en række månedlige mængdeindeks, hvor omsætningsindeks er divideret med prisindeks. Indeksene er opdelt på servicebrancher som følger definitionerne i Dansk Branchekodes (DB07) 36-gruppering. Indeksene offentliggøres både med og uden sæsonkorrektion.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Produktionsindeks for serviceerhverv er en division af indeks fra statistikken Firmaernes køb og salg samt på statistikken over prisindeks fra Producentprisindeks for tjenester og statistikken Forbrugerprisindeks.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er udarbejdet i samarbejde med Eurostat. Historisk set har der været fokus på statistik om produktionen af varer inden for industrien. Denne statistik komplementerer varestatistikken, ved at afdække produktionsaktiviteten i servicesektoren.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Indeksene kan revideres tre et halvt år tilbage, men normalt forekommer større revisioner i senere perioder. Statistikkens pålidelighed stiger således med tiden i takt med at indeksene fra Firmaerne køb og salg, Producentprisindeks for tjenester og Forbrugerprisindeks opdateres. Der foreligger ikke usikkerhedsberegninger.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken offentliggøres ca. tre måneder efter referencemånedens udløb. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til det forud annoncerede udgivelsestidspunkt i udgivelseskalenderen.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes første gang i 2018, med tal fra 2009 og frem. Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske guidelines og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande, der offentliggøres af Eurostat.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Produktionsindeks for Serviceerhverv.

Læs mere om tilgængelighed