Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik
Jesper Søgaard Dreesen
39 17 30 54

jds@dst.dk

Hent som PDF

Penge- og realkreditinstitutter

Statistikken er en årlig opgørelse af penge- og realkreditinstitutternes samlede resultatopgørelse, antal penge- og realkreditinstitutter, antal ansatte i pengeinstitutter samt hovedtal for hele den finansielle sektor.

Indholdsbeskrivelse

Denne statistik er en årlig opgørelse af penge- og realkreditinstitutters aggregerede resultatopgørelse, antal penge- og realkreditinstitutter, antal ansatte i pengeinstitutter, samt pengeinstitutternes særlige indlånsformer. Resultatopgørelser og særlige indlånsformer opgøres i mio. kr. Derudover indeholder statistikken hovedtal for den finansielle sektor i form af balance i mia. kr., antal virksomheder og antal ansatte.

Grupperinger og klassifikationer

Statistikken følger Dansk Branchekode DB07. Penge- og realkreditinstitutter er i udgangspunktet registreret i branche K - Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring.

Sektordækning

Den finansielle sektor.

Begreber og definitioner

Pengeinstitut: Fællesbetegnelse for banker, sparekasser og andelskasser. Den danske pengeinstitutsektor er kendetegnet ved et stort antal mindre pengeinstitutter og få store, som der står for hovedparten af markedet.

Realkreditinstitut: Finansiel institution, der yder lån mod registreret pant i fast ejendom på grundlag af udstedelse af realkreditobligationer. Realkreditinstitutter er eneberettigede til at drive realkreditinstitutvirksomhed i Danmark.

Enheder

Statistikken offentliggøres for juridiske enheder. I Danmarks Statistiks Erhvervsregister bestemmes de juridiske enheder ved deres CVR-nummer.

Population

Penge- og realkreditinstitutters aktivitet.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden fra 2001 og frem. Pengeinstitutternes resultatopgørelse går dog helt tilbage til 1991.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Penge- og realkreditinstitutternes resultatopgørelse og særlige indlånsformer opgøres i mio. kr., samt antal ansatte og antal virksomheder. Den finansielle sektors hovedtal opgøres i mia. kr.

Referencetid

01-01-2015 - 31-12-2015

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Da alle oplysningerne indsamles og offentliggøres af andre myndigheder, er der intet behov for hjemmel. Statistikken er ikke baseret på en EU-regulering.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på tal der allerede er offentliggjort af Finanstilsynet. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde, i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.